Med SAFARI tager eleverne på opdagelse

Med Safari tager eleverne på opdagelse i tidens tekstlandskab, der som bekendt er højst mangfoldigt. På rejsen skal de opleve og undersøge rent skriftbårne fortællinger, podcasts, film, billedbøger, fotos, biografiske tekster, SoMe-tekster, portrætter, reklamer, digte, kortprosa, webtekster m.v. 

Eleverne møder således et højst varieret repertoire af tidens tekster, men de guides trygt gennem junglen, ligesom de også stilladseres behørigt, når de i selvskabsdelen selv skal fremstille tekster, der kan spænde lige fra busreklamer til BREAKING-bjælker eller biografiske pletskud. 

Og selvfølgelig skal de løbende tænke tilbage og evaluere deres læring og indsats. Det foregår i den store tilbagedyst.

Opgaver er erstattet af aktiviteter, og arbejdsbøger af scrapbøger. 

Tilgangen er undersøgende, samarbejdende og kreativ, og eleverne skal bruge både hoved, hænder, mund og krop.

Det er vildt! Det er crazy! Det er fedt!

Men mest af alt er det tidssvarende og møder eleverne i den tekst- og medievirkelighed, de er en del af.

Udgivelsesplan:

3. klasse: efterår 2022

4. klasse: efterår 2023

5. klasse: forår 2024

6. klasse: efterår 2024

HAKUNA MATATA!