Forsiden til "Tænk, saks, papir"

Tænk, saks, papir

Tænk, saks, papir har fokus på at udvikle elevernes innovative og entreprenante kompetencer inden for en danskfaglig ramme.

Her går eleverne nye veje i danskfaget – veje, hvor de skal udvikle og skabe noget nyt, der har værdi for andre end dem selv – og de skal gøre det i samarbejde med andre.

At være kreativ, innovativ og iværksætter er ikke noget, man bliver ud af de blå. Det er heller ikke noget, man kan google sig til. Det kræver engagement, faglig viden og  åbenhed. Så slip kontrollen, frygten for at fejle, og bevæg jer ud i verden.

Anmeldelser

flere udgivelser