Med Læs! Læs! Læs! hylder vi bogmediet og styrker elevens læsekompetence og læselyst.

Læselyst og -kompetence hænger nemlig sammen i en ret uheldig cirkel:

De danske elever er som bekendt ikke blandt de bedste læsere. Og man har sjældent lyst til noget, man er dårlig til. Og får man ikke trænet, bliver man ikke dygtigere.

Derfor er det ikke nok at finde på sjove aktiviteter, hvis eleverne skal få læselyst. De skal også blive dygtigere til at læse. Med Læs! Læs! Læs! er det netop målet, at både læselyst og læsekompetence udvikles.

Materialet kan med fordel benyttes sammen med SAFARI, der bygger på samme didaktiske tilgang, men som handler om kompetenceområderne Fortolkning, Fremstilling og Kommunikation. Til sammen kommer du med de to spor rundt i alle kroge af danskfaget.

Anmeldelser

flere udgivelser