Book
et kursus

Mellemtrin

Safari

På kurset får du en grundig indføring i det helt nye dansksystem til mellemtrinnet, Safari. Her udfoldes didaktikken, der vises eksempler fra testklassers arbejde, ligesom vi også selv afprøver enkelte aktiviteter i praksis.

Der vises eksempler på, hvordan du kan arbejde med moderne børnelitteratur ud fra en undersøgende, kreativ og samarbejdende tilgang, hvor eleverne møder en tekst åbent og nysgerrigt. I mødet med teksten er fokus på elevens indlevelse og oplevelse frem for termer fra litteraturvidenskabens håndbog. Ligeledes kommer vi ind på, hvordan fag- og brugtekster kan indgå i undervisningen.

Opgaver er erstattet af aktiviteter. Eleverne får teksterne ‘i hænderne’, og frem for at besvare spørgsmål på linjer i en arbejdsbog, fremstiller de forskellige produkter som led i tekstarbejdet. Her gøres det abstrakte konkret, visuelt og taktilt. Produkter kan spænde lige fra BREAKING-bjælker til busreklamer eller biografiske pletskud.

Eleven har sin egen scrapbog, som er et alternativ til den traditionelle arbejdsbog. Heri samler eleven sine produkter og tanker om tekster, så den efterhånden bliver fyldt med kort, citater, tegninger, fotos, kuverter, foldebøger, brochurer osv. Altsammen i relation til de tekster, eleven møder, og når der bladres tilbage i scrapbogen, kan eleven tydeligt se og hurtigt genkalde sig et fagligt stofområde. Ikke mindst er det taktile aspekt medvirkende hertil. Scrapbogen bliver således ikke bare et minde om et skoleår, men også en faglig resurse for eleven. Scrapbogen er inspireret af det amerikanske fænomen Interactive notebooks.

Ret utraditionelt for dansksystemer indgår også arbejde med grammatik i Safari, men på en naturlig måde og i forbindelse med klassens tekstarbejde. Det foregår i Grammateket, og her arbejdes med grammatik og sprog i funktion. Også dette foregår fortrinsvis gennem aktiviteter og leg.

Kan I samle 24 dansklærere i 3.-6. klasse, kan I rekvirere dette kursus kvit og frit. I kan evt. slå jer sammen med en eller flere naboskoler. Ønsker I kurset kun for lærerne på jeres skole, kan det rekvireres for et yderst beskedent h0norar.

andre kurser

Indskoling

Leg med sprog og litteratur

Indskoling

Fremstillingsformer for begyndere

Mellemtrin

På opdagelse i tidens tekster for børn

Mellemtrin

Verdens bedste børnelitteratur

Mellemtrin

Gang i grammatik og fart på fremstillingsformer

Udskoling

Fra bogdropper til bingelæser