Book
et kursus

Mellemtrin

Gang i grammatik og fart på fremstillingsformer

Om grammatik og skriftlig fremstilling

Hvor man for år tilbage gerne adskilte arbejdet med grammatik fra klassens øvrige tekstarbejde, viser nyere forskning, at eleverne får mest ud af at lade grammatikundervisningen være en naturlig del af danskfaget med afsæt i de tekster, klassen i forvejen arbejder med.

Altså er det smart at arbejde med grammatik i en funktionel sammenhæng frem for i isolerede øvelser med løsrevne sætninger uden for kontekst.

Men hvordan kan det praktiseres? Det giver kurset dig inspiration til og ideer til. Du får bud på, hvordan du kan gennemføre en grammatikundervisning, hvor eleverne gennem samtaler, lege og aktiviteter om ord og sætninger i de tekster, klassen i forvejen arbejder med, får en forståelse for sprog og grammatik.

Traditionelt har der været en tendens til, at arbejdet med grammatik var et individuelt, skriftligt arbejde, men grammatikundervisning bør i lige så høj grad være en mundtlig del af danskfaget, så eleverne drøfter de sproglige valg, en teksts afsender har foretaget.

Elevernes tilegnelse af den grammatiske viden sker således ikke gennem regler eller remser, de skal lære udenad, men ved at de gennem forskellige aktiviteter fx finder ud af, hvilken funktion et udsagnsord har i en sætning, hvorfor det kan være smart at have tidsbiord i en beretning, hvad tillægsord kan gøre ved en ytring, eller hvorfor det kan være smart at bruge synonymer.

Der skal jo ikke arbejdes med grammatik i skolen for grammatikkens skyld, men for at eleverne bliver bedre til at forstå andres tekster og til selv formulere egne tekster.

Vi zoomer også ind på fremstillingsformer, og du får bud på, hvordan du med afsæt i lege, dramaøvelser og enkle modeltekster – og ikke mindst stærk stilladsering – kan lade dine elever udfolde sig fx fortællende, beskrivende, berettende.

Endelig skal elevernes mere frie skrivning ikke undervurderes, så selvfølgelig får du også ideer til, hvordan eleverne i højere grad kan lege og eksperimentere med sproget og ikke skænke fremstillingsformer en tanke.

andre kurser

Mellemtrin

Verdens bedste børnelitteratur

Udskoling

Fra bogdropper til bingelæser

Indskoling

Leg med sprog og litteratur

Indskoling

Fremstillingsformer for begyndere

Mellemtrin

Safari

Mellemtrin

På opdagelse i tidens tekster for børn