Mellemtrin

På opdagelse i tidens tekster for børn

Foto af Søren Jessen

Det enorme udbud af tekster, børn i dag er omgivet af, kalder på undervisning i, hvordan tekster kommunikerer vidt forskelligt, afhængigt af medie, genre og fremstillingsform. Og det kalder på strategier til, hvordan man som barn kan navigere i det mangfoldige tekst- og medielandskab.

Kurset inddrager således moderne tekster i mange afskygninger – tekster, der kommunikerer gennem henholdsvis skrift, billeder og lyd – eller i en kombination. Fokus er på moderne børnelitteratur, men også fag- og brugstekster indgår.

Hvad litteraturen angår, bliver du opdateret på nye undervisningsegnede romaner, billedbøger og graphic novels til mellemtrinnet. Tendenser ridses op, analytiske nedslag drøftes, og du går hjem med et grydeklart forløb til en af årets vigtigste romaner – et kreativt forløb, hvori der, udover at være fokus på den enkelte elevs oplevelse, også er indtænkt aktiviteter, der inddrager andre medier og udtryksformer. Endvidere får du inspiration til, hvordan du selv kan tilrettelægge værkforløb til din klasse.

Herefter skal det handle om fag- og brugstekster, og vi kommer omkring forskellige fremstillingsformer og multimodale udtryk, hvor eleven i undervisningen ikke blot skal være i modtagerrollen, men også selv fremstille tekster.

Det hele sker ud fra en undersøgende og kreativ tilgang, hvor eleverne får teksterne ‘i hænderne’ og skaber forskellige kreative produkter som led i deres undersøgelses- og fremstillingsproces.

Den sidste time giver vi ordet til Mr. Graphic Novel i Danmark, Søren Jessen. Han vil fortælle om sit arbejde med nogle af de mest spektakulære udgivelser, der er kommet til børn, de senere år.

Du får et gratis eksemplar af den nye, flotte bog, SAFARI – På opdagelse i tidens tekster, til 5. klasse, som er en del af det helt nye dansksystem af samme navn, ligesom du også begaves med et eksemplar af Søren Jessens mesterlige grafiske værk, Alting ender altid.

tilmelding

husk at tilmelding er bindende

andre kurser

Indskoling

Leg med sprog og litteratur

Her medvirker også Marianne Iben Hansen og Søren Riis Vestergaard
Foto af Jonas Kleinschmidt
Udskoling

Fra bogdropper til bingelæser

Her medvirker også Jonas Kleinschmidt