Læs! Læs! Læs!
– til 8.-10 klasse

Denne scrapbog burde foræres til alle elever, når de begynder i 8. klasse.

Det handler læselyst og læsekompetence, og målet er dels, at den enkelte elev opdager, at det kan være mindst lige så fedt at læse en roman som at se på en skærm – og dels at eleverne rustes til at kunne læse en roman på egen hånd. Det er nemlig ikke en selvfølge, at udskolingselever er i stand til det. Eleven lærer strategier til at

* vælge den rette roman ud fra læseniveau og præferencer
få hul på romanen og komme ind i dens univers
få filmen til at rulle i den indre biograf
få fat i indholdet
for til sidst at reflektere over, hvilket aftryk, romanen har sat sig.

Eleverne får, gennem små film, der tilgås via QR-koder, masser af inspiration, så den enkelte kan vælge den rette roman, ligesom der også gives ideer til, hvordan eleverne kan opsøge inspiration på egen hånd, bl.a. på SoMe som Instagram, YouTube og blogs.

I scrapbogen indsamler eleven citater og refleksioner over det læste i forskellige kreative produkter.

Se uddrag