Forfatterserien

Med forfatterserien præsenteres uddrag af og undervisningsforløb til tre vigtige forfatterskaber: Astrid Lindgren, Ole Lund Kirkegaard og Louis Jensen. Førstnævnte har jeg skrevet i samarbejde med Susanne Arne-Hansen og Anette Øster.

Serien retter sig mod mellemtrinnet.

Læs mere

Trine May har fundet en effektiv metode til forfatterskabs- og genrelæsning. Logbog, hurtigskrivning, citatsamling og skygning af personer er nogle af elementerne, og de præsenteres kortfattet og klart som i hendes øvrige bøger.

Tonny HansenFolkeskolen.dk