Safari – på opdagelse i tidens tekster

Om

På kurset får du en grundig indføring i det helt nye dansksystem til mellemtrinnet, Safari. Her udfoldes didaktikken, der vises eksempler fra testklassers arbejde, ligesom vi også selv afprøver enkelte aktiviteter i praksis.

Der vises eksempler på, hvordan du kan arbejde med moderne børnelitteratur ud fra en undersøgende, kreativ og samarbejdende tilgang, hvor eleverne møder en tekst åbent og nysgerrigt. I mødet med teksten er fokus på elevens indlevelse og oplevelse frem for termer fra litteraturvidenskabens håndbog. Ligeledes kommer vi ind på, hvordan fag- og brugtekster kan indgå i undervisningen. 

Opgaver er erstattet af aktiviteter. Eleverne får teksterne ‘i hænderne’, og frem for at besvare spørgsmål på linjer i en arbejdsbog, fremstiller de forskellige produkter som led i tekstarbejdet. Her gøres det abstrakte konkret, visuelt og taktilt. Produkter kan spænde lige fra BREAKING-bjælker til busreklamer eller biografiske pletskud. 

Eleven har sin egen scrapbog, som er et alternativ til den traditionelle arbejdsbog. Heri samler eleven sine produkter og tanker om tekster, så den efterhånden bliver fyldt med kort, citater, tegninger, fotos, kuverter, foldebøger, brochurer osv. Altsammen i relation til de tekster, eleven møder, og når der bladres tilbage i scrapbogen, kan eleven tydeligt se og hurtigt genkalde sig et fagligt stofområde. Ikke mindst er det taktile aspekt medvirkende hertil. Scrapbogen bliver således ikke bare et minde om et skoleår, men også en faglig resurse for eleven. Scrapbogen er inspireret af det amerikanske fænomen Interactive notebooks. 

Ret utraditionelt for dansksystemer indgår også arbejde med grammatik i Safari, men på en naturlig måde og i forbindelse med klassens tekstarbejde. Det foregår i Grammateket, og her arbejdes med grammatik og sprog i funktion. Også dette foregår fortrinsvis gennem aktiviteter og leg.

Kan I samle 18 mellemtrinslærere, kan I rekvirere dette kursus kvit og frit.

Booking

Kontakt mig endelig, hvis du er interesseret. Så finder vi en løsning, der passer til dine behov.

EmailRing