Markante stemmer i tidens tekster

– Fra Thomas Korsgaard til Greta Thunberg

Om

Kurset sætter spot på nogle af de mest markante stemmer i tidens tekstlandskab, og i løbet af dagen bevæger vi os rundt i de tre tekstkategorier: Litteratur, fagtekster og brugstekster.

Du bliver opdateret på nyere tekster inden for de tre kategorier, så du kan sammensætte en varieret årsplan, der både har faglig tyngde og appel til eleverne. Selvfølgelig får du også konkrete ideer til, hvordan teksterne kan indgå i danskundervisningen.

Litteratur
Vi går tæt på en række yngre forfattere som Thomas Korsgaard, Laura Ringo og Tine Høeg, men kommer også omkring mere etablerede, aktuelle navne som Sarah Engell.

  • Har koret af moderne fortællerstemmer noget til fælles?
  • Er tidens tekster udtryk for en bestemt tidsånd?
  • Kalder de på nye tilgange?
  • Er sociale medier flyttet ind i litteraturen? Og er litteraturen flyttet ud på sociale medier?
    – Og hvad stiller vi op med det?

Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på, og selvfølgelig får du masser af ideer til, hvordan arbejdet med den moderne litteratur kan tilrettelægges og gennemføres, så alle elever engageres i litteraturen og aktiveres i arbejdet.

Fagtekster: True crime
Der er også sket en del med den journalistiske formidling de senere år, og her zoomer vi ind på den hotte true crime-genre, som vi møder i både tv-serier, dokumentarprogrammer, avisartikler, webdoks og podcasts. Ofte er der tale om mystiske hændelser, som journalisten ret tilfældigt er faldet over og forsøger både at afdække og opklare.

Genren er en oplagt vinkel på arbejdet med fagtekster, for mange medier kan inddrages, der er stor transferværdi, og så er det bare grundlæggende spændende, velfortalte historier, formidlet på nye måder.

Brugstekster
Med afsæt i autentiske taler fra bl.a. Greta Thunberg kommer vi ind på, hvordan et budskab kan leveres effektivt på alternative måder, men alligevel med rødder i retorikkens urgamle værktøjskasse. Selv om det handler om analyse af andres taler, kan eleverne overføre det, de lærer til deres eget sprog, så de bliver bedre til at kommunikere – også på skrift.

Booking

Kontakt mig endelig, hvis du er interesseret. Så finder vi en løsning, der passer til dine behov.

EmailRing