Læs! Læs! Læs!

Om

Litteraturen er en stillekupé i vores højhastighedssamfund, hvor du kan synke ind i en verden og møde noget levet liv, som du kan bruge til at vende tankerne indad. (Marianne Stidsen, Københavns Universitet)

Ikke et ondt ord om iPads, sociale medier, YouTubekanaler og digitale platforme, men på denne kursusdag hylder vi bogen!

Du får inspiration til, hvordan du tilrettelægger en undervisning, der fremmer elevernes læseudvikling, -lyst og -engagement, og du får en update på nye, gode titler, der kan kvalificere deres fortolkningskompetence. Og selvfølgelig får du konkrete ideer til, hvordan det hele kan indgå i undervisningen.

Dagen er todelt: Om formiddagen gælder det kompetenceområdet Læsning, om eftermiddagen Fortolkning.

Læsning:
Ét er at undervise i læsestrategier i klassen, noget andet er, om eleverne overfører strategierne til deres selvstændige læsning, så de aktivt benytter dem, mens de læser i individuelle bøger.

Daglig læsetræning i de såkaldte ‘læsebånd’ er godt og hyggeligt, men forskning har vist, at det faktisk ikke kvalificerer elevernes læsning. Der må strategiundervisning til, og der må bygges bro mellem klassens fælles arbejde med læsestrategier og elevernes selvstændige læsning.

Hvordan det kan praktiseres, får du inspiration til. Vi kommer omkring en række vigtige strategier, og du får bud på, hvordan du kan stilladsere eleverne i overgangen fra det fælles til det individuelle. Endelig får du konkrete ideer til sjove og appellerende aktiviteter, der medvirker til, at eleverne selv er opmærksomme deres læseudvikling. Aktiviteter, der sikrer kontinuitet og genremæssig alsidighed.

Fortolkning:
Om eftermiddagen vender vi blikket mod Fortolkning. Her får du en præsentation af de allernyeste og bedste børnelitterære værker for de 9 -12-årige. Her er ofte tale om smukke værker, hvor flere modaliteter blander sig med hinanden. En markant tendens har de senere år været, at der ikke længere udelukkende serveres lineære fortællinger, men værkerne kan indeholde tegninger, fotos, forskellige teksttyper, fonte m.v. – og de mange modaliteter er ikke tilfældige, men signalerer betydning og udgør dermed en væsentlig del af den historie, værket vil formidle. Udgivelserne er ikke alene æstetiske mesterværker – de rummer også et enormt potentiale for udvikling af elevernes litterære og multimodale kompetence.

Booking

Dette kursus kan rekvireres i to versioner: Et eftermiddagskursus om Læsning, eller et heldagskursus om både Læsning og Fortolkning.

Kontakt mig endelig, hvis du er interesseret. Så finder vi en løsning, der passer til dine behov.

EmailRing