GORILLA-GALLA

Om

Kom og bliv præsenteret for det nye, digitale danskunivers til mellemtrinnet, GORILLA.

GORILLA tilbyder et nyt, anderledes og tidssvarende bud på mellemtrinnets danskundervisning, og på kurset får du både ny viden, faglig indsigt og masser af inspiration til din undervisning – om du bruger undervisningsplatformen GORILLA eller ej.

Ud fra de tre vinkler litteratur, fagtekster og medier præsenteres eleverne for en spændende variation af multimodale tekster: litterære værker, som er håndplukket fra ny, nordisk børnelitteratur, helt nye fagtekster og vedkommende medier.

I arbejdet med de litterære tekster balanceres der mellem stærk stilladsering og åbenhed for elevens egne tanker om teksterne, og eleverne skal ofte bruge deres analyse og fortolkning af et værk i en efterfølende aktivitet. Gerne i autentiske situationer, måske med et publikum, måske ude i byen.

Vinklen om fagtekster kredser bl.a. om biografier, webdoks, reklamer m.v. I mediedelen er forløb om tv-analyse, podcast, web, YouTube m.v.

Selv om vejene er fleksible, har GORILLA en tydelig progression, og på elevernes tur i junglen af tekster kommer de omkring alle fire kompetenceområder: Læsning, Fortolkning, Fremstilling og Kommunikation. Det enkelte område sættes i spil, hvor det er relevant.

Vi har:

  • håndplukket i cremen af gode tekster med appel til målgruppen
  • en tydelig progression, så der konsekvent indledes med grundforløb, hvorfra der trinvist bygges ovenpå, videreudvikles og nuanceres
  • høj grad af stilladsering og altid en samarbejdende og kreativ tilgang, der ofte ender i elevernes fremstilling af et produkt – digitalt, analogt eller live ude i verden.
  • kælet for det grafiske udtryk

Kurset arrangeres i samarbejde med Alinea, der støtter økonomisk, og det kan både rekvireres som et eftermiddagskursus på tre timer – eller som et heldagskursus på seks timer.

Booking

Kontakt mig endelig, hvis du er interesseret. Så finder vi en løsning, der passer til dine behov.

EmailRing