En haj til medier og ørn til litteratur

– her medvirker også billedbogskunstner Stian Hole

Om

Kursusdagen er todelt: Om formiddagen skal det handle om den første medieundervisning, og om eftermiddagen gælder det undervisning i moderne børnelitteratur.

En haj til medier
Vores indskolingselever er, som den første generation, opvokset med iPad’en, og for dem er YouTube en lige så naturlig del af hverdagen som morgenmad. Men at de er født med en iPad i hænderne, gør dem ikke pr. automatik til reflekterede mediebrugere. Det bliver de kun, hvis de undervises i medier, og derfor er medier i dag en vigtig del af danskfaget – også i indskolingen.

Du får bud på, hvordan en sådan undervisning kan praktiseres med afsæt i begrebet kommunikation. Forskellige medier og vinkler på kommunikation indgår; både off- og online. Udover YouTube kommer vi bl.a. omkring web-læsning, podcasts, sms og mail og ikke mindst god tone i digitale medier, og den enkelte elev forholder sig løbende til sit eget medieforbrug.

Det overordnede mål er, at eleverne bliver mere reflekterede mediebrugere og dermed mere bevidste om deres færden i den digitale verden.

En ørn til litteratur
Om eftermiddagen skal det handle om litteratur, og du præsenteres for den største litteratur til de mindste.

Med afsæt i helt nye billedbøger for de 6-9-årige får du ideer til, hvordan arbejdet med moderne litteratur kan tilrettelægges og gennemføres i den allerførste danskundervisning. Her må både tekst- og billedanalyse indgå, og vi kommer ind på

  • hvad en billedbog er
  • hvad en fortælling er
  • hvordan arbejdet med begyndende litterær analyse og fortolkning kan praktiseres lige fra skolestart. Her kommer vi bl.a. ind på arbejde med personskildring, forløb, tema og genre i både tekst og billeder. Du får ideer til, hvordan den enkelte elev – på baggrund af samarbejde med klassekammerater – kan udarbejde sin egen samlede analyse og fortolkning af en billedbog.

Den sidste time giver vi ordet til den norske billedbogskunstner Stian Hole, der fortæller om sit arbejde med at skabe nogle af de billedbøger, der har indbragt ham priser verden over.

Du får et gratis eksemplar af min helt nye bog, En haj til medier.

Tid og sted

Den 12. november 2018, kl. 9-16
Dansk Arkitektur Center, København
Pris: 1595,-

Tilmeld